Angebote & Preise

Angebote & Preise

 

____________________________________________________________

Preise für Wohnung ____________________________________________________________

  Preise Nebensaison Preise Hochsaison
n° Tage € / Tage € Summe € / Tage € Summe
1 60 60 90 90
2 60 120 90 180
3 60 180 90 270
4 60 240 90 360
5 60 300 90 450
6 60 360 90 540

____________________________________________________________ Hochsaison 2016 ____________________________________________________________ 23/04 - 01/05 * 29/05 - 05/06 * 01/07 - 31/08 * 31/10 - 06/11 * 24/12 - 08/01 ____________________________________________________________ Buchenantrag ____________________________________________________________